Apa Rasanya Main Game Harvest Moon Namun Dengan Karakter Doraemon ?

Apa Rasanya Main Game Harvest Moon Namun Dengan Karakter Doraemon ?